Unlocked: Season 1

Grand Master Chef JoJo Unlocked
Unlocked Bonus: Cabbage Ahi by Chef JoJo
Unlocked Bonus: Spinalis Ribeye by Chef JoJo
Unlocked Bonus: Duck with Veal Demi by Chef JoJo
Gia Unlocked
Pia Mia Unlocked
Kamila Unlocked
Tyler Posey Unlocked
Unlocked Bonus: On the Record with Tyler Posey
Unlocked Trailer